جراحی رزکسیون کامل تومور مننژیوما در خانم ۶۰ ساله

۲۷بهمن ۹۹ تایم جراحی ۲ ساعت بیمار یک ساعت بعد از پایان جراحی بیدار و بدون نقص عصبی

  • 11 فروردین 1400
  • 0 دیدگاه