جراحی رزکسیون کامل تومور مننژیوما در خانم ۶۰ ساله

۲۷بهمن ۹۹ تایم جراحی ۲ ساعت بیمار یک ساعت بعد از پایان جراحی بیدار و بدون نقص عصبی

  • ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
  • 0 دیدگاه