گالری ویدئو

اصلاح کامل اسکولیوز AIS

اصلاح اسکولیوز AIS

 • ۱۲ دی ۱۴۰۱
 • 0 دیدگاه
اصلاح کامل اسکولیوز AIS

اصلاح کامل اسکولیوز AIS

 • ۱۲ دی ۱۴۰۱
 • 0 دیدگاه
اصلاح کامل اسکولیوز AIS

اصلاح کامل اسکولیوز AIS ( انحراف ستون فقرات )

 • ۱۲ دی ۱۴۰۱
 • 0 دیدگاه
اصلاح کامل انحراف ستون فقرات

اصلاح کامل انحراف ستون فقرات و قوس کمر

با وجود جراحی سنگین هشت سطح مهره و دیسک دوازده عدد پلاتین، بیمار دو ساعت پس از جراحی بدون درد راه می‌رود. بیمار قبل از جراحی حدود سه ماه توانایی راه رفتن نداشت.

 • ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
 • 0 دیدگاه
جراحی دیسک به روش میکرودیسککتومی توبولار

جراحی دیسک به روش میکرودیسککتومی توبولار

 • ۶ مرداد ۱۴۰۰
 • 0 دیدگاه

بازگشت توانایی راه رفتن با جراحی نخاع گردن

 

 • ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
 • 0 دیدگاه

حرکت پا ها بعد از جراحی نادر نخاع

 • ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
 • 0 دیدگاه
جراحی تومور نخاع بیمار

جراحی تومور نخاع بیمار با فلج کامل پاها و بی اختیاری ادراری و مدفوع

 • ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • 0 دیدگاه
instagram logo call button